Programové ciele novej politickej strany

749752363

     Nová politická strana sa bude usilovať dosiahnuť to, aby Slovensko sa stalo štátom pre ľudí so skutočnou vládou v rukách všetkých slušných obyvateľov tejto krajiny.
     Základným cieľom je zastaviť postupný trend znásilňovania právneho štátu formou partokratických sietí, ktoré spôsobujú, že čoraz viac najmä mladých ľudí, sa stáva apatickými voči vulgárnemu správaniu sa politikova a štátnych či samosprávnych úradníkov. Túto apatiu mnohí završujú otvoreným ignorovaním záujmu o politické dianie, nevierou v možnosť potrestať ľudí, ktorí sa zmocnili štátu na svoj materiálny prospech a vysmievajú sa otvorene zo slušných ľudí zo svojich elektier, bentleyov či stíhačiek...A mnohí ľudia to riešia odchodom do zahraničia, s cieľom už nikdy sa do tejto špiny nevrátiť!
     Najväčšou morálnou újmou na národe je však to, že takéto "osobnosti", u ktorých sa všetky znaky správania stotožňujú so znakmi, ktoré sme kedysi sledovali s úžasom len v seriáli Chobotnica u talianskej mafie, sa dnes stávajú, kvôli svojmu majetku a postaveniu v spoločnosti vzorom pre mladú generáciu, ktorá či chce alebo nechce, sa skôr či neskôr musí stať kópiou týchto "vzorov" resp. musí sa zapojiť do ich chamtivých navzájom poprepletaných sietí, ktoré opantali túto spoločnosť.